VAŽNE NAPOMENE! 

U cijenu su uključena sva davanja. Cjenik je okvirnog karaktera.

Na cijenu utječe niz faktora poput udaljenosti, vrste i modela vrata, doba dana, te ostalih nepredviđenih komplikacija. Na vezane usluge, obračunavamo dodatni popust.
U periodu od 22:00-07:00 navedene cijene se uvećavaju za 25-35%.
Većinu cijena možemo odrediti pri samom telefonskom pozivu, odnosno dijagnostici problema
– transparentno, bez skrivenih troškova.
Naravno, postoje situacije kada to, iz objektivnih razloga nije moguće.
U tom slučaju jamčimo cijenu koja je u najboljem omjeru s kvalitetom izvršene usluge.